سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ضوابط ساخت و نصب راهپلهها

ضوابط راه‌پله‌ها بر اساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان(حفاظت ساختمانها در مقابل حریق)

 

 

1-     تمام راه‌پله‌ها و پلکانهایی که در راه خروج واقع شوند، چه در داخل و چه در خارج بنا، به استثنای پله‌های واقع در راهروهای دسترسی به ردیف صندلی‌ها در تصرف‌های تجمعی-که تابع ضوابط خاص خود هستند-باید با ضوابط این بخش مطابقت داشته باشند. 

 

 

2-     تمام پلکانهایی که در راه خروج واقع شوند، باید دارای ساختاری پایدار و ثابت باشند. عرض راه‌پله‌ها و پاگردها نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد. 

 

 

3-     پاخور تمام پله‌ها باید از یک جنس و با یک نوع پرداخت بوده و تمام تدابیر لازم به منظور ممانعت از لغزندگی روی سطوح آنها اتخاذ شود. 

 

 

4-     هر راه‌پله باید دست کم 1100 میلیمتر عرض مفید داشته باشد، مگر آنکه مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات استفاده کننده از راه‌پله کمتر از 50 نفر