سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نهال گردو حریر

مشخصات کلی :

بادام حریر درختی است با عادت باردهی اسپور و نوع باروری آن همچون سایر ارقام مشابه ناسازگار است . این رقم درختی بسیار قوی و پربار است و عملکرد آن از رقم آذر بیشتر است. رقم حریر در ایران در منطقه آذرشهر کشت می شود. نهالستان بانک گردو ارائه دهنده نهال این نوع بادام است.

برگهای درخت بادام در شاخه های تازه تشکیل شده فصل جاری ظاهر می شود. شکل برگها نیزه ای ، باریک ،دراز و نوک تیز و کمی موج دار و بسته به ژنوتیپ با لبه های صاف یا مضرس می باشند. گلهای ان سفید یا صورتی رنگ بوده و در بهار قبل از باز شدن جوانه های برگ ظاهر می شوند و منظره زیبا به درخت می بخشند . هر گل ان شامل 5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ و 20 تا 30 پرچم است . تخمدان آن یک برچه و محتوی دو تخمک و میوه آن شفت و به رنگ سبز و پوشیده از کرک های فراوان است . معمولاً یکی از دو تخمک به رشد خود درون تخمدان ادامه نمی دهد ، بنابر این در داخل میوه یک دانه وجود دارد . در برخی مواقع ممکن است هر دو تخمک نمو حاصل کنند و دو دانه یا مغز در داخل میوه ب